Benny Motzfeldt

with No Comments

Benny Motzfeldt, norsk kunstner og designer, mest kjent for sin glasskunst. Hun ble ansatt på tegnekontoret til Christania Glassmagasin i 1955. Hun tegnet glass for Hadeland Glassverk frem til sommeren 1967. For å få større kunstnerisk frihet begynte hun som designer og kunstnerisk leder på Randsfjord Glassverk. Sommeren 1970 fikk hun tilbud av Per Tannum om å ta over som kunsterisk leder ved glasshytta på Plus i Fredrikstad, hvor hun ble resten av sine aktive år som glasskunstner.
Glassmenageriet selger utsøkt glasskunst av Benny Motzfeldt. Signerte og usignerte. Både fra tiden ved Hadeland, Randsfjord og fra PLUS Fredrikstad. De er tildels av svært god design og av høy kvalitet.